Jak zmienia się turystyka medyczna?

2 grudnia 2015

Turystyka medyczna to forma aktywności zakładająca podróż poza granice kraju po to, aby skorzystać z pomocy medycznej. Jej wzrost popularności skupia uwagę, dziś więc turystyka medyczna znajduje się w centrum zainteresowania nie tylko lekarzy, ale również naukowców i polityków. Gdy termin ten nie cieszył się jeszcze dzisiejszą popularnością, stosowany był przede wszystkim po to, aby możliwe było opisanie wędrówki mieszkańców państw mniej rozwiniętych do ich bardziej rozwiniętych odpowiedników po to, aby poddać się zabiegom niedostępnym w ich ojczyźnie. Obecnie możemy jednak mówić nie tylko z mianach ilościowych, ale również jakościowych odnoszących się do mobilności samych pacjentów.

W praktyce oznacza to, że możemy mówić nie o jednym, ale o dwóch kierunkach podróżowania, atrakcyjne stają się bowiem również państwa mniej rozwinięte. W państwach biedniejszych wiele usług medycznych jest tańszych, choć ich jakość wcale nie ustępuje poziomem temu, co mogą zaoferować kraje zdecydowanie bogatszej. Mówiąc o czynnikach mających największy wpływ na popularność turystyki medycznej nie można zapominać o dostępności tanich lotów, zwiększonym marketingu internetowym, a także o tym, że klienci są coraz lepiej informowani o ofercie, z której mogą korzystać. Turyści mogą też liczyć na dodatkowe atrakcje, jeśli więc przejdą zabiegi, które znajdowały się w centrum ich zainteresowania, mogą uczestniczyć w zwiedzaniu i innych formach aktywności.

Wiktor Kruk

Szef pensjonatu przyjmującego rok rocznie ponad 5 tys zagranicznych kuracjuszy - Mazury